Πιστοποιητικά
 • ΚΙΝΑ Shanghai Sunshine Industry Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ISO9000
  Αριθμός: 19921Q00112R05
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-01-26
  Ημερομηνία λήξης: 2024-01-25
 • ΚΙΝΑ Shanghai Sunshine Industry Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ISO9000
  Αριθμός: 04321q30818RIN
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-04-12
  Ημερομηνία λήξης: 2024-04-11
 • ΚΙΝΑ Shanghai Sunshine Industry Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ISO9001:2015
  Αριθμός: 0420Q10154R3M
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-07-15
  Ημερομηνία λήξης: 2023-06-19
 • ΚΙΝΑ Shanghai Sunshine Industry Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ISO14001:2015
  Αριθμός: 0420E10155R3M
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-07-15
  Ημερομηνία λήξης: 2023-06-19
 • ΚΙΝΑ Shanghai Sunshine Industry Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ISO45001:2018
  Αριθμός: 0420S10156R3M
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-07-15
  Ημερομηνία λήξης: 2023-06-19
QC Προφίλ

1.Shanghai Sunshine Industry Technology Co., Ltd.

Send supervision or entrust a third-party professional supervision company to implement quality control.

2.Processing base

Since 2002, the company has implemented total quality management, continuously deepened its understanding and understanding of ISO9000 series quality management standards in long-term management practice, established and improved a practical quality management system, and obtained the quality management system certification.

 • Test Equipment
  Description Model Quantity Remark
1 Ultrasonic flaw detector VSD15X 3  
2 Magnetic particle detector DZ-9000 2  
3 High Voltage experimental breakdown device CY2672 2  
4 Dynamic balancing machine YYW-10000 1  
5 Pressure tester TNC-1Y 1  
6 Pressure tester 60-52 1  
7 Metallographic microscope PME-3 1 Japan
8 Tool setting gauge ZX5-400 1 Japan
9 Vertical metallographic microscope EPLTYP2 1 Imports
10 Atomic Absorption Spectroscopy GGX-S 1 Germany
 • List of monitoring and testing equipment

Shanghai Sunshine Industry Technology Co., Ltd. έλεγχος ποιότητας 0

Shanghai Sunshine Industry Technology Co., Ltd. έλεγχος ποιότητας 1

Shanghai Sunshine Industry Technology Co., Ltd. έλεγχος ποιότητας 2

3.Authorized agent 1 in overseas market - HDCZ

Our quality department is customer oriented, sustained improving as the aim, focus on the guideline --emphasis on prevention, use data, h i g h l i g h t t h e positive factors of the human, and do as the "PDCA" regulated to management the quality, meets requirements of process and final quality for the product, provide high quality product & service for customers.

HDCZ boasts a quality management team composed of 38 highly-skilled and experienced professionals from various disciplines. The team governs six modules including system module, quality inspection technology module, physical and chemical metrology module, NDT module, outsourced parts supervision module, and quality inspection module. Thanks to its testing tools and professional testing personnel required for the testing of relevant products, HDCZ is capable of completing all testing work independently. Also, it has established a complete quality management system as it has been certified to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001, reliably guaranteeing the product quality throughout the process from design, production to delivery.